За Нас

Ние Ви предлагаме

Сигурност

АТС работи само и единствено с партньори,доказали своята коректност към работниците с дългогодишния им опит на пазара. 

Прозрачни условия

Ние ще Ви предоставим пълна и коректна информация заусловията на работа: заплащане, настаняване, транспорт и т.н.

Актуални оферти

Нашите партньори предлагат работа целогодишно в областта на строителството,производствена дейност и др.

Безупречни договорни отношения

Позициите, които предлагаме са с директен трудов договор,социално и здравно осигуряване изцяло според законодателството в съответнатадържава

Защита на лични данни

Личните данни, които предоставяте при изпращане на СВ,започване на работа и др. Се използват само и единствено с цел намиране иоформяне на документи за работа в чужбина

Възможност за развитие

Нашитепартньори предоставят дългосрочна работа с опции за повишаване на заплащането икариерно развитие след доказване на личните Ви умения

За ATS

АТС е бързорастяща фирма, специализирана в търсенето и селектирането на български работници за работа на постоянна и сезонна работа в чужбина. Ние работим с компании главно в Холандия, Белгия и Исландия. Имаме много надеждни партньори, опериращи в различни бизнес сектори – строителство, техническа дейност и сервиз, логитстична дейност, аграрен сектор и хранително – вкусовата промишленост. 


АТС стартира своята дейност през 2012 г. с времето сме се сблъсквали с много различни ситуации и трудности и можем смело да заявим, че имаме знанието и уменията да се справим с такива за вбъдеще. Тъй като нашия изпълнителен директор Ерик ван Липциг е холандец по народност и има много опит с човешки ресурси в Холандия, ние познаваме холандския пазар много добре. Ние знаем какво търсят холандските работодатели и можем да обясним на работниците какво могат да очакват. 


Служителите ни са високо квалифицирани (в областта на Човешките ресурси, Финансите и Бизнеса) и притежават специализирани познания, които умело прилагат в практиката. Разполагайки със стотици кандидатури, събрани в постоянно обновяваща се база данни ние ежедневно извършваме преразпределения на работна сила, като по този начин спестяваме на бизнеса значителни вложения. Ние предоставяме на партньорите си в чужбина способни професионалисти, уменията на които са доказуеми.

Нашата Мисия е да дадем на хората, които желаят да работят шанса да го направят – да придобитият в чужбина професионален опит и умения, които да им послужат като една добра база за бъдещо личностно и професионално развитие. В тази връзка една от нашите отговорности е оказване на подкрепа на всеки одобрен кандидат за работа – както материална (като следим за спазване на споразуменията във връзка с настаняването, заплащането и т.н.), така и морална – за да придобият кандидатите ни необходимата увереност, да могат да покажат на какво са способни работниците от Източна Европа и ако е възможно – да изградят един по-добър имидж на страната ни. В замяна на това ние очакваме да получим единствено коректност и качествено свършена работа.Към партньорите си в чужбина ние поемаме ангажимента да осигурим възможно най-висококачествените услуги. Това включва извършване на пазарни проучвания, подбор на най-добрите кадри и осигуряване на разнообразие от кандидатури. И точно това се стремим да правим! Нашата Визия съответства на основната цел, която сме поставили пред себе си – да съумяваме да свържем всеки работодател и всеки работник, чиито изисквания взаимно се припокриват. Вярваме, че съвместната работа може да бъде не само необходимост, а също така удоволствие и взаимни ползи.

Инвестираме много в нашите кандидати както и в маркетингови операции, насочени към партньорите ни. Всичко това цели да гарантира, че всеки работодател получава възможно най-добрата работна сила и всеки търсещ работа получава възможно най-добрите условия за работа.Използваме най-новите подходи за провеждане на ненатрапчиви маркетингови кампании – както онлайн, така и чрез други канали, за да открием най-добрите кандидати за работа и да привлечаме нови и нови работодатели.Към момента базата данни на ATS Workforce International разполага със стотици кандидатури и продължава да се расте с всеки изминал ден. Вярваме, че бихме могли един ден да се превърнем във водеща компания в сферата на човешките ресурси и пазарен лиден, обслужващ малките и средни предприятия на територията на Източна Европа. 

Работодателите и работниците, с които работим са старателно проверени и отговарят на условията за наемане на работа в ЕС.”
  • Търсех си работа в продължение на няколко месеца, но с помоща на ATS намерих мечтаната работа.

    Жоро Михов

    ATS