За нас

Работа в Чужбина от ATS Workforce International

За ATS
Работа в Чужбина от ATS Workforce International

ATS Workforce International е бързо развиваща се компания, специализирана в консултирането, намирането и назначаването на работа в чужбина. Сътрудничим си с много и различни бизнес партньори от повечето от държавите, които са част от Европейското икономическо пространство. Контактуваме с работодатели от различни сектори – Хранително-вкусова промишленост, Аграрен сектор, Строителство, Инженерство, Транспорт и логистика, Здравеопазване и др., като се стремим да свържем най-добрите кандидати за работа с най-добрите компании, които я предлагат.

Малкият ни, но сплотен екип е способен да осигури професионално обслужване за всеки от бизнес партньорите ни и то на достъпна цена. Служителите ни са високо квалифицирани (в областта на Човешките ресурси, Финансите и Бизнеса) и притежават специализирани познания, които умело прилагат в практиката.

Разполагайки със стотици кандидатури, събрани в постоянно обновяваща се база данни ние ежедневно извършваме преразпределения на работна сила, като по този начин спестяваме на бизнеса значителни вложения. Малкият размер на комисионните ни, съчетан с уменията и мотивацията, които притежава работната ни сила ни осигуряват завидна конкурентоспособност. Ние предоставяме на партньорите си в чужбина способни професионалисти, уменията на които са доказуеми.

Комисионни Работа в Чужбина от ATS Workforce International

Нашата Мисия е да дадем на хората, които желаят да работят шанса да го направят – да придобитият в чужбина професионален опит и умения, които да им послужат като една добра база за бъдещо личностно и професионално развитие. В тази връзка една от нашите отговорности е оказване на подкрепа на всеки одобрен кандидат за работа – както материална (като следим за спазване на споразуменията във връзка с настаняването, заплащането и т.н.), така и морална – за да придобият кандидатите ни необходимата увереност, да могат да покажат на какво са способни работниците от Източна Европа и ако е възможно – да изградят един по-добър имидж на страната ни. В замяна на това ние очакваме да получим единствено коректност и качествено свършена работа.

Към партньорите си в чужбина ние поемаме ангажимента да осигурим възможно най-висококачествените услуги. Това включва извършване на пазарни проучвания, подбор на най-добрите кадри и осигуряване на разнообразие от кандидатури. И точно това се стремим да правим!

 

Нашата Визия съответства на основната цел, която сме поставили пред себе си – да съумяваме да свържем всеки работодател и всеки работник, чиито изисквания взаимно се припокриват. Вярваме, че съвместната работа може да бъде не само необходимост, а също така удоволствие и взаимни ползи.

Ние сме „ЗА”:

  • Прозрачните условия;
  • Безупречните договорни отношения;
  • Разнообразния избор (както за работодатели, така и за търсещите работа);
  • Защитата на човешките права;
  • Възможността за развитие.

Инвестираме много в нашите кандидати както и в маркетингови операции, насочени към партньорите ни. Всичко това цели да гарантира, че всеки работодател получава възможно най-добрата работна сила и всеки търсещ работа получава възможно най-добрите условия за работа.

Използваме най-новите подходи за провеждане на ненатрапчиви маркетингови кампании – както онлайн, така и чрез други канали, за да открием най-добрите кандидати за работа и да привлечаме нови и нови работодатели.

Към момента базата данни на ATS Workforce International разполага със стотици кандидатури и продължава да се расте с всеки изминал ден. Вярваме, че бихме могли един ден да се превърнем във водеща компания в сферата на човешките ресурси и пазарен лиден, обслужващ малките и средни предприятия на територията на Източна Европа.

 

„Работодателите и работниците, с които работим са старателно проверени и отговарят на условията за наемане на работа в ЕС.

ATS Workforce International е регистриран посредник в Търговските регистри на България и Нидерландия.”